Konzultace a návrhy

  • na založení přírodní či permakulturní zahrady v požadovaném detailu
    • u již založené zahrady s cílem navrhnout kroky k vytvoření fungující přírodní či permakulturní zahrady

Nezbytnou součástí tohoto procesu je nejen detailní obhlídka stávajícího místa a jeho okolí, ale také definování požadavků a možností zákazníka. Cílem je vytvořit takový návrh, ve kterém budou kromě ostatních prvků zakomponovány právě takové stromy, keře a byliny, které maximálně odráží potřeby všech uživatelů zahrady s ohledem na možnosti pozemku.  

Každá změna správným směrem se počítá a má smysl. Může být prvním krůčkem na Vaší cestě k přírodní či permakulturní zahradě.