O mně

Má vlastní cesta přírodních a permakulturních zahrad začala před lety po nevydařené návštěvě jednoho zahradníka, který nám chtěl na naší venkovské zahradě položit golfový trávník. Zoufale jsem hledala co dál, až jsem narazila na stránky Jaroslava Svobody. Netušila jsem, že se vydávám na cestu, z které už nebude úniku. Kdy pootevření jedněch dveří bude znamenat touhu a potřebu poznat, co je za dalšími a dalšími a..... Absolvovala jsem úžasný kurz Design jedlého lesa 1 a 2, a bylo rozhodnuto. Následoval pro mě stěžejní roční kurz Výcvik permakulturních designerů a pak celá řada dalších. Má zahrada mi přitom po celé ty roky dávala a stále dává možnost si vše vyzkoušet v praxi, hledat, nacházet, pozorovat a hlavně těšit se. V únoru 2019 jsem ukončila tříleté studium ve Škole přírodních terapií v Českém Krumlově, jejíž přednášky a workshopy vedené předními kapacitami zejména z oblasti botaniky, bylinářství a tradiční čínské medicíny pro mě byly a stále jsou úžasným zdrojem teoretických znalostí a praktických dovedností. V současné době studuji druhým rokem Akademii medicíny souvislostí se skvělou MUDr. Michaelou Šimkovou. Její přednášky mé putování posunuly dál a skutečně ho propojují do dalších souvislostí.

Má dosavadní cesta mi dává skvělou možnost nahlížet na zahradu při jejím navrhování z mnoha úhlů. Nevolím rostliny a další prvky pouze proto, že se na dané místo hodí. Důležité je, aby měly uživatelům co nabídnout a to v tom nejširším smyslu toho slova. Cílem je pak vše uspořádat tak, aby se ve vznikajícím prostoru cítili dobře všichni jeho obyvatelé a to ne jen z lidské říše.

 Absolvované kurzy


 • od 2017 Akademie medicíny souvislostí - České Budějovice
 • 2017 Dřeviny a jejich využití - Dendrologická zahrada Průhonice
 • 2017 Poznávání stromů a keřů v zimě - Dendrologická zahrada Průhonice
 • 2015 - 2019 Škola přírodních terapií - Český Krumlov
 • 2014 Odborná Jarní exkurze za rostlinami - Český Kras
 • 2013 Ekozahrady ve městě - Jaroslav Svoboda, Praha
 • 2013 Jedlý balkon - Alena Lehmannová, Praha
 • 2013 Odborná Jarní exkurze za rostlinami - Čelákovice
 • 2012 Voda na pozemku - Mojmírov
 • 2012 Řez a množení ovocných stromů (Ovocnářský kurz) - Hostětín, Bílé Karpaty
 • 2010/2011 roční kurz Výcvik permakulturních designerů - Jaroslav Svoboda
 • 2010 Feng Shui modul 1 Evropská škola Feng Shui, Praha
 • 2009 Design jedlého lesa 1,2 - Jaroslav Svoboda